تصاویر

از چپ : استادمرتضی تکاور - استاد داود حیدری-استاد مرتضی جلالی

از چپ : استادمرتضی تکاور - استاد داود حیدری-استاد مرتضی جلالی

صلوات

صلوات

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی - والیبال آکادمیک پیمان اکبری

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی - والیبال آکادمیک پیمان اکبری

استادان مرتضی تکاور-مرتضی جلالی-حسن رحیمی-عباس زاقعی

استادان مرتضی تکاور-مرتضی جلالی-حسن رحیمی-عباس زاقعی

کلیمانجازو -شهریور1393

کلیمانجازو -شهریور1393

تابلو های پل هوای

تابلو های پل هوای

علی زیدآبادی - دارالایتام و هیئت ورزشکاران شهرری

علی زیدآبادی - دارالایتام و هیئت ورزشکاران شهرری

استادان مرتضی تکاور-مرتضی جلالی-استاد عباس زاقعی

استادان مرتضی تکاور-مرتضی جلالی-استاد عباس زاقعی

تابلوهای سازمان اب

تابلوهای سازمان اب

تابلو های مدیریت اکتشاف

تابلو های مدیریت اکتشاف

سه غنچه - ایربراش

سه غنچه - ایربراش

زنبق - ایربراش

زنبق - ایربراش

تابلو های پل هوایی

تابلو های پل هوایی

قله البروس - روسیه1395

قله البروس - روسیه1395

مهندس سعید شفیعی

مهندس سعید شفیعی

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی - والیبال آکادمیک پیمان اکبری

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی - والیبال آکادمیک پیمان اکبری

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی - والیبال آکادمیک پیمان اکبری

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی - والیبال آکادمیک پیمان اکبری

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی - والیبال آکادمیک پیمان اکبری

محمدمهدی احمدی-سجادفیضی - والیبال آکادمیک پیمان اکبری

استاد فتحعلی واشقانی فراهانی 1309...1391

استاد فتحعلی واشقانی فراهانی 1309...1391

شهید مصطفی احمدی 1346 .... 1366 .. نهر عنبر ...موسیان

شهید مصطفی احمدی 1346 .... 1366 .. نهر عنبر ...موسیان

تابلوسازی تکاور

تابلوسازی تکاور

پلاکارد طراحی شده در مجموعه تبلیغاتی تکاور- 1358

پلاکارد طراحی شده در مجموعه تبلیغاتی تکاور- 1358

مهندس جواد کاویار - کارخانه ذوب فلزات کاویار

مهندس جواد کاویار - کارخانه ذوب فلزات کاویار

تابلوسازی و نصب تابلو دهیاری و شورای ده خیر

تابلوسازی و نصب تابلو دهیاری و شورای ده خیر

تابلوسازی تکاور

تابلوسازی تکاور

ساخت و نصب تابلو پزشکی

ساخت و نصب تابلو پزشکی

اجرای تابلوهای بوستان - شهرداری

اجرای تابلوهای بوستان - شهرداری

نصب تابلو های راهنمای اتاق و طبقات شرکت میوه کوروش

نصب تابلو های راهنمای اتاق و طبقات شرکت میوه کوروش

نصب تابلو های راهنمای اتاق  شرکت میوه کوروش

نصب تابلو های راهنمای اتاق شرکت میوه کوروش

نصب تابلو راهنمای ساختمان میلاد - حسن تکاور

نصب تابلو راهنمای ساختمان میلاد - حسن تکاور

محمدمهدی احمدی مسابقات استانی خانه والیبال تهران

محمدمهدی احمدی مسابقات استانی خانه والیبال تهران

نصب تابلوهای راهنمای طبقات سازمان بیمه سلامت

نصب تابلوهای راهنمای طبقات سازمان بیمه سلامت

ساخت تابلوهای بوستان

ساخت تابلوهای بوستان

نصب حروف ریتا فود

نصب حروف ریتا فود

پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت تکاور

پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت تکاور

بیلبورد شرکت نیکان تک ایانیان

بیلبورد شرکت نیکان تک ایانیان

 اور زدن ورق های شرکت پیشگام ابر البرز

اور زدن ورق های شرکت پیشگام ابر البرز

مهندس شفیعی - تنظیم لیزر

مهندس شفیعی - تنظیم لیزر

قله آراکاتس - ارمنستان - مراد 1401 - تابلوسازی تکاور

قله آراکاتس - ارمنستان - مراد 1401 - تابلوسازی تکاور

استاد تکاور - دانشکده فنی و حرفه ای

استاد تکاور - دانشکده فنی و حرفه ای

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :