تابلوسازی فلکس فیس

10 / 10
از 1 کاربر

تابلو فلکس در اصطلاح به پارچه قابل انعطاف گفته می شود، دیر زمانی نیست که وارد بازار تبلیغات شده و بدلایلی نسبت به تابلوهای با زمینه فلزی و یا پلکسی مورد اسقبال قرار گرفت. تابلو های که در ابعاد بزرگ با پلکسی ساخته می شود ، بدلیل استاندارد بودن ورق پلکسی 180*120 می بایست در کنار هم قرار میگرفت . حالا فرض کنید تابلویی به اندازه 20*5 متر ،با چند ورق پلکسی کنار هم فیکس میشد . همچنین پاره ای اوقاط یکدست نبودن رنگ انتخابی که روی پلکسی شفاف به تعداد و ابعادی بزرگ فیکسه ( رنگ از پشت )می شد ، از محدودیتهای پلکسی بود که انتخاب تابلو فلکس را جزء اولین انتخاب کارفرما قرار می دهد. اجزاء تشکیل دهنده ساخت تابلو فلکس را می توان 1- پارچه فلکس  ( پارچه های فلکس دارای الیافی در پارچه هستند که به استحکام و کشش کمک می کنند) . 2 - شاسی تابلو که عموما با قوطی پروفیل ساخته می شود . 3 - سپری و کلیپس آلومینیومی که بر روی شاسی و  پارچه فلکس فیکس می شود، برای کمک به کشش پارچه فلکس 4 - سینی فلزی در ابعاد سفارش تابلو جهت جانمایی لوازم برقی و روشنایی تابلو .5 - پوشش دور تابلو با ورق های رنگی . پارچه های فلکس عموما در انس های 18 و 20 و با رنگ و دستگاه چاپ هایی با برندهای مختلف که همین وجه تمایز بین بین چاپ فلکس کیفیت کار را معین می نماید، تهیه می گردد. سیستم روشنایی تابلو فلکس میتواند بدون سینی و با جا نمایی تعداد معین از پروژکتور  از بیرون تابلو ، باشد. با توجه به اندازه عرض و طول تابلو فلکس ضخامت و فاصله های قوطی پروفیل معین می گردد.  

123مجموع 46 محصول
123مجموع 46 محصول
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :